Organizator

Poznaj organizatora konkursu

Organizacja zajmuje się prowadzeniem ośrodka analitycznego oraz wspieraniem rozwoju Europy środkowo-wschodniej. To jedna z największych organizacji społecznych w województwie śląskim. Fundacja realizuje projekty strategiczne dla administracji rządowej oraz prowadzi przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o zasięgu ogólnopolskim. Fundacja dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w działalności społecznej i naukowej. Swoje doświadczenia opiera na działającej sieci współpracy z organizacjami z państw Trójmorza. Posiada biura w kilku miastach w Polsce, zatrudnia ponad 30 osób. New Europe Foundation współpracuje z kilkudziesięcioma samorządami, wspiera ponad setkę NGO, ze swoimi działaniami dociera do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców rocznie. We wszystkich swoich inicjatywach stosuje działania włączające, dlatego dostępne są dla wszystkich w tym osób mierzących się z barierami społecznymi, ekonomicznymi, geograficznymi czy kulturowymi.

Fundacja tworzy własne niezależne media www.jura24.pl oraz www.gliwiceodnowa.pl. oraz zajmuje się wydawaniem bezpłatnego miesięcznika Jura24. Prowadzi także międzynarodowy portal informacyjny skupiający obywatelskich dziennikarzy z całej Europy www.neweurope.info

Three Seas Initiative

Federacja organizacji pozarządowych
z całego Regionu Trzech Mórz. Misją projektu jest promowanie idei 3SI w każdym kraju regionu poprzez wydarzenia promocyjne
i edukacyjne.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Animuje w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną. Ośrodek organizuje szereg przedsięwzięć
w regionie, które angażują lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej
i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Think Tank Silesia

Inicjatywa New Europe Foundation polegająca na zgromadzeniu ekspertów  będących niezależnymi specjalistami
w swoich dziedzinach, którzy poddadzą analizie główne problemy społeczno-polityczne i gospodarcze Górnego Śląska, oraz zjawiska i procesy zachodzące na jego terenie.

New Europe Foundation

New Europe Foundation – zajmuje się prowadzeniem ośrodka analitycznego oraz wspieraniem rozwoju Europy środkowo-wschodniej. To jedna z największych organizacji społecznych w województwie śląskim. Fundacja realizuje projekty strategiczne dla administracji rządowej oraz prowadzi przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o zasięgu ogólnopolskim. Posiada biura w kilku miastach w Polsce, zatrudnia ponad 30 osób. NEF współpracuje z kilkudziesięcioma samorządami, wspiera ponad setkę NGO, ze swoimi działaniami dociera do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców rocznie.

New Europe Foundation prowadzi wiele projektów, wśród których należy wskazać z pewnością:

Three Seas Initiative

Federacja Organizacji Pozarządowych z całego Regionu Trzech Mórz. Misją projektu jest promowanie idei 3SI w każdym kraju regionu poprzez wydarzenia promocyjne i edukacyjne.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Animuje w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną. Ośrodek organizuje szereg przedsięwzięć w regionie, które angażują lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Think Tank Silesia

Inicjatywa New Europe Foundation polegająca na zgromadzeniu ekspertów – będących niezależnymi specjalistami w swoich dziedzinach – którzy poddadzą analizie główne problemy społeczno-polityczne i gospodarcze Górnego Śląska, oraz zjawiska i procesy zachodzące na jego terenie.

Uczestników projektów
0
Doświadczonych pracowników
0 +
Przeprowadzonych projektów
0 +
Oddziałów
0
324929220_2198231857016302_1851871832878807282_n (1)

Projekty dla młodzieży. Razem aktywizujemy młodzież w życiu społecznym!

Ambasadorowie

Fundacja Klaster Innowacji Społecznych

Organizacja powstała w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. FRES tworzy akredytowany Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.​

Spółdzielnia Socjalna Zielona Stacja

Organizacja powstała w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. FRES tworzy akredytowany Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.​

Instytut Roździeńskiego​

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy od lat działają w obszarze kultury i edukacji na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczne oraz potrzeby środowiska. Stowarzyszenie głównie angażuje się w projekty kulturalne w Katowicach (np. konkurs fotograficzny Obiektywnie Śląskie) oraz wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus Plus.​

Stowarzyszenie „Słowem w twarz”

Stowarzyszenie powstało w 2017 roku z pasji do twórczości. Zajmuje się niwelowaniem wykluczenia społecznego poprzez upowszechnianie kultury. Organizuje przeglądy muzyczne, konkursy artystyczne i festiwale kulturalne. Prowadzą cykl wywiadów ze znanymi osobami związanymi z szeroko rozumianą kulturą.

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki​

Przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Fundacja zajmuje się promocją kultury regionalnej w ramach realizacji projektu: "Maszkiety i konkrety- przegląd śląskiej kultury regionalnej". Rozwijają ośrodek analityczny polityk publicznych.​

Fundacja Bonae Fidei

Misją fundacji są działania na rzecz rozwoju młodzieży i lokalnych inicjatyw społecznych. Działania fundacji skupiają się przede wszystkim w obszarze sportu, edukacji i kultury.

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

Organizacja pozarządowa powstała w 2012 roku. Stowarzyszenie działało początkowo jako nieformalna grupa pasjonatów debaty oksfordzkiej i przemówień publicznych. W 2016 roku Krakowskie Stowarzyszenie Mówców zostało zarejestrowane jako oficjalny podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie zrzesza ponad 70 osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, sztuki argumentacji i debat oksfordzkich. 

Stowarzyszenie Projekt Tarnów

Stowarzyszeniem młodych ludzi marzących o rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim i uczestniczącej kulturze politycznej. Skupia postacie o różnorodnych poglądach, dzięki czemu trafia do wielu środowisk. Działa na wielu płaszczyznach i dlatego dociera do młodych ludzi o różnych zainteresowaniach i wspiera ich ciekawe inicjatywy i pasje. 

Fundacja Alegoria

Fundacja tworzy program spotkań, dyskusji, warsztatów, konferencji i debat, które rozwijają sferę psychologiczną, emocjonalną oraz tworzą więzi i relacje. Stwarza przestrzeń do dialogu organizując spotkania Tarnowskiego Klubu Dyskusyjnego.

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Stowarzyszenie powstało w 2018 roku jako zrzeszenie społeczników, studentów i pracowników naukowych. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Działania skupia na edukacji obywatelskiej oraz aktywizacji środowisk młodzieżowych i studenckich.