O konkursie

Aktywizacja Młodzieży w Samorządach jest inicjatywą wsparcia dla młodzieżowych rad i sejmików oraz samorządów uczniowskich i studenckich w województwie śląskim i małopolskim. W ramach konkursu grantowego łącznie przydzielimy 410 000 zł. W ramach inicjatywy zorganizujemy konkurs regrantingowy, podczas którego granty w  wysokości od 10 000 do 15 000 zł będzie mogło uzyskać aż 41 organizacji. Granty będą wielkim wsparciem dla młodych organizacji, co przyczyni się do zwiększenia udziału młodzieży w życie publiczne.

Wnioski o dotacje mogą składać:

1. Młodzieżowe rady i sejmiki z województwa śląskiego i małopolskiego.

2. Młodzież skupiona w organizacjach studenckich i doktoranckich z województwa śląskiego i małopolskiego.

Organizacje te nie posiadają osobowości prawnej, dlatego wniosek musi zostać złożony przez patrona, który zrealizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej.
 

Każda organizacja biorąca udział w inicjatywie będzie uczestniczyć w działaniach podnoszących kompetencje liderów oraz zwiększaniu potencjału inicjatyw zmierzających do tworzenia rad młodzieżowych. Istotnym aspektem jest angażowanie młodzieży we wszystkich obszarach, które składają się na aktywność życia obywatelskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033.
Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z regulaminem konkursu i podręcznikiem dla oferentów.