Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski

Data publikacji: 22.03.2023 r.

New Europe Foundation z siedzibą w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 31 w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim i małopolskim″ finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Zamawiający dokona wyboru 10 Wykonawców, każdy zrealizuje zamówienie według zakresu określonego w dokumentacji ofertowej. 

 

Termin składania ofert: 31 marca 2023 r.

Termin realizacji usługi eksperckiej 15-16 kwietnia 2023 r.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumentacji ofertowej:

  1. W dniu 05 kwietnia 2023 r. zebrała się Komisja Wyboru Kandydatów powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w związku z naborem na ekspertów oceniających wnioski w projekcie „Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w woj. śląskim i małopolskim”. 
  2. Przebieg prac Komisji:
    1. przegląd i przeliczenie złożonych wniosków, 
    2. weryfikacja dokumentacji pod względem merytorycznym i formalnym, 
    3. wybór ofert.
  3. Termin składania wniosków upłynął w dniu 31.03.2023 r. o godz. 23:59. We wskazanym terminie dokumenty aplikacyjne doręczyło 11 osób.
  4. Spośród ofert wybrano 10 zgłoszeń z najniższą ceną.

Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski

Data publikacji: 13.02.2023 r.

New Europe Foundation z siedzibą w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 31 w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja Młodzieży w samorządach w woj. śląskim i małopolskim″ finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Zamawiający dokona wyboru 10 Wykonawców, każdy zrealizuje zamówienie według zakresu określonego w dokumentacji ofertowej. 

Termin składania ofert: 31 marca 2023 r.

Termin realizacji usługi eksperckiej 15-16 kwietnia 2023 r.

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumentacji ofertowej: